Zoom Tessuto Furoshiki Suzuran Takara zukushi
Zoom Tessuto Furoshiki Suzuran Takara zukushi
Zoom Tessuto Furoshiki Suzuran Takara zukushi
Zoom Tessuto Furoshiki Suzuran Takara zukushi

Tessuto Furoshiki Suzuran Takara zukushi

€42.00

Material : Cottone  / Cotton

Description :

Furoshiki, Japanese fabric, square 71cm X 73cm ,

 Furoshiki, quadrato di tessuto giapponese 71cm X 73cm

Vendor: KOTO

Tessuto Furoshiki Suzuran Takara zukushi

€42.00